Xem biểu diễn nghệ thuật cổ truyền

Địa chỉ: 66 Bạch Đằng, Hội An.
Điện thoại: 0510.3861159

 

Phòng Văn hóa và Thông tin Hội An

Leave a Comment