Xây dựng làng du lịch homestays ở vùng quê sinh thái Cẩm Thanh

UBND tỉnh vừa thống nhất cho phép UBND thành phố Hội An tiếp nhận dự án “Xây dựng làng du lịch homestays hoian ở vùng quê sinh thái Cẩm Thanh-Hội An” do Tổ chức Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) tài trợ thông qua nguồn vốn từ Chương trình Rừng ngập mặn cho tương lai (MFF).

Dự án sẽ do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cẩm Thanh thực hiện từ tháng 3/2016-02/2017 với mục tiêu nâng cao vị thế của phụ nữ, tạo ra nhận thức mới về việc làm du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng cho người dân bằng cách tạo sinh kế bền vững cho phụ nữ. Để triển khai dự án, UBND tỉnh yêu cầu UBND thành phố Hội An phối hợp với nhà tài trợ lập kế hoạch hoạt động chi tiết theo thỏa thuận, thực hiện đúng các quy định về tiếp nhận, quản lý, sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài; tổng hợp báo cáo cơ quan chức năng theo quy định.

Theo Quangnam.gov.vn

Leave a Comment