Thành lập Ban Tổ chức Festival Di sản Quảng Nam lần thứ VI năm 2017

UBND tỉnh ký quyết định số: 3345 /QĐ-UBND thành lập Ban Tổ chức “Festival Di sản Quảng Nam” lần thứ VI năm 2017 do ông Lê Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban; các Phó Trưởng ban gồm: Ông Đinh Hài, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Phó ban trực; Ông Văn Anh Tuấn, Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ; Ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND thành phố Hội An và 35 thành viên.

Ban Tổ chức có nhiệm vụ xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể tổ chức các hoạt động “Festival Di sản Quảng Nam” lần thứ VI năm 2017, báo cáo Ban Chỉ đạo và UBND tỉnh. Kiểm tra, theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan phối hợp triển khai thực hiện theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra, đảm bảo tổ chức “Festival Di sản Quảng Nam” lần thứ VI năm 2017 thành công tốt đẹp.

Leave a Comment