Tam Kỳ: Ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Festival Di sản Quảng Nam” lần thứ VI năm 2017

Với mục đích quảng bá, tôn vinh những giá trị văn hóa đặc trưng của Quảng Nam và nét văn hóa “Hà Đông xưa – Tam Kỳ nay”; trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa giữa các địa phương trong và ngoài tỉnh. Đồng thời, quảng bá hình ảnh của Việt Nam nói chung, Quảng Nam và thành phố Tam Kỳ nói riêng đến bạn bè trong nước và quốc tế, qua đó thúc đây hợp tác và thu hút đầu tư du lịch vào Quảng Nam và thành phố Tam Kỳ. UBND Thành phố Tam Kỳ Ban hành kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Festival Di sản Quảng Nam” lần thử VI năm 2017.

TT Thời gian Nội dung Địa điểm
I Các hoạt động trong chưong trình Festival của tỉnh
1 20 giờ 00, ngày 09/6/2017 Chương trình khai mạc Festival và biểu diễn nghệ thuật TP Tam Kỳ
2 Từ 10/6 – 13/6/2017 Liên hoan dân ca bài chòi TP Tam Kỳ
3 Từ 09/6 – 14/6/2017 Triển lãm “Di sản văn hóa biển, đảo Việt Nam” TP Tam Kỳ
4 Từ 09/6 – 14/6/2017 Giao lưu vói các địa phương, tố chức có quan hệ hợp tác vói tỉnh Quảng
Nam
TP Tam Kỳ
5 Từ 09/6 – 14/6/2017 Festival Diều quốc tế Biển Tam Thanh, Tam Kỳ
6 Ngày 10/6/2017 Diễn đàn du lịch miền Trung – Tây Nguyên TP Tam Kỳ
7 +Đợt 1: 09/6 – 11/6/2017

+Đợt 2: 12/6 -14/6/2017

Tổ chức đón các đoàn Presstrip, Famtrip đến thành phố Tam Kỳ TP Tam Kỳ
II Các hoạt động thành phố Tam Kỳ chủ trì tổ chức
1 Ngày 08/6/2017 Chương trình giao lưu văn nghệ chào mừng Festival Biển Tam Thanh, Tam Kỳ
2 Từ 09/6 – 14/6/2017 Giải bóng đá mini trên cát (Nam) thành phố Tam Kỳ mở rộng Biển Tam Thanh, Tam Kỳ
3 Từ ngày 10/6/2017 Tổ chức thi 3 môn phối hợp ( bơi, đua xe đạp
và chạy bộ)
TP. Tam Kỳ
4 Ngày 11/6/2017 Giải đua thuyền truyền thống thành phố mở rộng Sông Trường giang, xã Tam Thanh
5 Ngày 12/6/2017 Hội thi Mỹ thuật thiếu nhi hè Bãi biển Hạ Thanh
6 Ngày 13/6/2017 Thi lắc thúng, bơi trên biển Bãi biển Hạ Thanh
7 Từ 11/6-12/6/2017 Hội trại hè thành phố Bãi biển Hạ Thanh
8 Từ 9/6 -14/6/2017 Giới thiệu tour du lịch “ Địa đạo kỳ anh – Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh
hùng – Biển Tam Thanh – Hồ Phú Ninh
TP. Tam Kỳ

Chi tiết kế hoạch tải về tại đây

Leave a Comment