Kế hoạch Tổ chức hoạt động kỷ niệm 415 năm Dinh trấn Thanh Chiêm trong chương trình Festival di sản Quảng Nam lần thứ VI- 2017

Nhằm quảng bá, tôn vinh giá trị lịch sử – văn hóa của Di tích Dinh trấn Thanh Chiêm gắn kết với phát triển kinh tế – xã hội của Thị xã Điện Bàn. Tôn vinh vai trò của Dinh trấn Thanh Chiêm với sự ra đời của chữ Quốc ngữ. Quảng bá, tôn vinh tay nghề của các nghệ nhân làng nghề trên vùng đất Thanh Chiêm xưa cũng như các làng nghề truyền thống của Quảng Nam. Vừa qua UBND thị xã Điện Bàn đã ban hành kế hoạch số 117 /KH-UBND ngày 03/10/2016 về Tổ chức hoạt động kỷ niệm 415 năm Dinh trấn Thanh Chiêm.

Nội dung cụ thể:

TT Thời gian Nội dung Địa điểm
1 Tối ngày 12/6/2017 Lễ kỷ niệm 415 năm Dinh trấn Thanh Chiêm Quảng trường Thị xã Điện Bàn
2 Từ ngày 10- 14/6/2017 Ngày hội “Làng nghề Quảng Nam vói chữ Quốc ngữ” Khu quy hoạch dựng bia Dinh trấn Thanh Chiêm (Thuộc thôn Thanh Chiêm 1
– xã Điện Phương)
3 Từ ngày 10-14/6/2017 Triển lãm “415 năm Dinh trấn Thanh Chiêm và chữ’
Quốc ngữ”
Khu quy hoạch dựng bia Dinh trấn Thanh Chiêm (Thuộc thôn Thanh Chiêm 1
– xã Điện Phương)
4 Ngày 13/6/2017 Khai trương chính thức sản phẩm du lịch Làng du lịch cộng đồng Triêm
Tây – Điện Phương
Khu du lịch Triêm Tây xã Điện Phuơng
5 Ngày 14/6/2017 Ngày hội Văn hóa thể thao miền biển lần thứ II- năm 2017 Bãi biển Hà My Điện Dương
6 Ngày 10- 14/6/2017 Khỏi công xây dựng Bia Dinh trấn Thanh Chiêm với chữ Quốc ngữ và phát
động cuộc thi thiết kế tượng đài chữ Quốc ngữ, phục dựng mô hình Dinh
trấn
Khu quy hoạch dựng bia Dinh trấn Thanh Chiêm (Thuộc thôn Thanh Chiêm 1
– xã Điện Phương)
7 Ngày 10/6/2017 Hoạt động Văn hóa, thể thao chào mừng Festival Di sản Quảng Nam năm
2017
Thị xã Điện Bàn

 

Leave a Comment