Đẩy mạnh triển khai Chương trình hành động phát triển du lịch Quảng Nam giai đoạn 2018-2025

UBND tỉnh vừa ban hành công văn đề nghị các Sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Hiệp hội Du lịch Quảng Nam thực hiện một số nhiệm vụ nhằm đẩy mạnh triển khai Chương trình hành động phát triển du lịch Quảng Nam giai đoạn 2018-2025.

Nội dung công văn nêu rõ, du lịch được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn, ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế – xã hội; là ngành kinh tế tổng hợp, có tính liên ngành, liên vùng và xã hội hóa cao, tạo cơ hội giải quyết việc làm, nâng cao đời sống nhân dân. Chính vì vậy, việc đẩy mạnh phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh, nhất là khu vực phía Nam và phía Tây là chủ trương nhất quán của Tỉnh ủy Quảng Nam tại Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 27/12/2016 về phát triển du lịch tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 với mục tiêu “phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, phấn đấu đưa Quảng Nam trở thành một trong những trung tâm du lịch lớn của cả nước. Mở rộng không gian phát triển du lịch về phía Nam và phía Tây của tỉnh, tạo sản phẩm du lịch có chất lượng cao, có thương hiệu, mang đậm bản sắc văn hóa địa phương, tạo liên kết bền vững về du lịch với các tỉnh trong khu vực và cả nước”.

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Vì vậy, cần nâng cao nhận thức và sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, nhân dân; tập trung mọi nguồn lực, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm cao trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy và Chương trình hành động của UBND tỉnh. Trước hết, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan triển khai 08 giải pháp của Chương trình hành động về phát triển du lịch tỉnh Quảng Nam, trong đó:

Ưu tiên thực hiện giải pháp về quy hoạch và quản lý quy hoạch; rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch vùng Đông Nam của tỉnh phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới. Gắn kết chặt chẽ quy hoạch vùng Đông với quy hoạch ngành, quy hoạch các huyện, thị xã, thành phố (quy hoạch du lịch Cù Lao Chàm thành khu du lịch quốc gia, quy hoạch tổng thể phát triển du lịch thành phố Hội An, điều chỉnh quy hoạch khu kinh tế mở Chu Lai, Sân bay Chu Lai, quy hoạch nâng cấp cảng biển, cảng thủy nội địa…).

Tập trung hoàn thiện hạ tầng giao thông vùng Đông của tỉnh, thông tuyến giao thông Đường ven biển 129 từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi, xây dựng các tuyến đường ngang nối Quốc lộ 1A với vùng ven biển. Khảo sát quy hoạch và triển khai một số trục giao thông kết nối giữa vùng Đông với vùng Tây của tỉnh để tạo sự thuận lợi trong giao thông, kết nối phát triển lan tỏa.

Đẩy mạnh đào tạo, thu hút lao động có tay nghề, tác phong công nghiệp, quán triệt quan điểm đào tạo nghề phải gắn với nhu cầu sử dụng và chiến lược phát triển của tỉnh, chú trọng đào tạo lao động phục vụ các dự án vùng Đông Nam, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư xây dựng trường đào tạo nghề vùng Đông để đáp ứng yêu cầu lao động về lâu dài của các dự án chiến lược.

Kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về du lịch và Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh nhằm nâng cao hơn nữa hiệu lực và hiệu quả trên lĩnh vực này. Tham mưu xây dựng cơ chế chính sách; tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ, du lịch hoạt động; tháo gỡ kịp thời những khó khăn, rào cản, ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động du lịch; xây dựng môi trường điểm đến đồng bộ, văn minh, an ninh, an toàn, trật tự, vệ sinh và thân thiện, mến khách.

Thúy Hằng

Leave a Comment