Công tác chuẩn bị kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh gắn với kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam và Festival Di sản Quảng Nam lần thứ VI năm 2017

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh và Festival Di sản Quảng Nam lần thứ VI năm 2017
images697189 trang5A 13

Ảnh minh họa

Ngày 01/3/2016 UBND tỉnh Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương, đơn vị liên quan xây dựng chương trình, kế hoạch chi tiết tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh gắn với kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam và Festival Di sản Quảng Nam lần thứ VI năm 2017, cụ thể:

Về tổ chức kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh gắn với kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam:
+ Thời gian: Từ ngay 23/3/2017 đến ngày 25/3/2017.
+ Địa điểm: Thành phố Tam Kỳ và một số địa phương trong tỉnh.
+ Các hoạt động: Mitting kỷ niệm; Triển lãm thành tựu kinh tế xã hội tỉnh Quảng Nam sau 20 năm tái lập tỉnh; Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; Gặp mặt các đồng chí nguyên Tỉnh ủy viên Quảng Nam – Quảng Đà trong kháng chiến và các đồng chí nguyên ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam từ năm 1997 đến nay; Khánh thành một số công trình trọng điểm…

về tổ chức Festival Di sản Quảng Nam lần thứ VI năm 2017:
+ Thời gian: Từ ngày 19/6/2017 đến ngày 23/6/2017.
+ Địa điểm: Thành phố Tam Kỳ, Hội An và một số địa phương trong tinh.
+ Các hoạt động: Khai mạc, bế mạc; Giao lưu văn hóa và biểu diễn nghệ thuật; Hội thảo, trưng bày, triển lãm; Các hoạt động văn hóa, du lịch, thể dục thể thao rộng khắp, nhất là ở phía Nam và phía Tâỵ của tỉnh… đảm bảo tính chuyên nghiệp, đặc trưng, riêng có của Quảng Nam; dần dần nâng tầm quốc tế của lễ hội này

Leave a Comment